Μάιος 2016 archive

Μαΐ 18

1ο Φεστιβάλ των Φορέων της Ειδικής Εκπαίδευσης»

Συμμετοχή στην εκπαίδευση και Ισοτιμία στη ζωή ….